Asteroizi descoperiți de o echipă din care fac parte și membri ai Astroclubului București

Curs de Astronomie-Introducere în astrofotografie de Cristian-Mircea Stancu
17 decembrie 2023
Curs de astronomie- Introducere în fotometrie
14 ianuarie 2024

Asteroizi descoperiți de o echipă din care fac parte și membri ai Astroclubului București

Data publicării 26 decembrie 2023

Traducere aproximativă a postării EURONEAR:
Proiectele EURONEAR și ParaSOL (sponsorizate de UEFISCDI, România) au descoperit recent cel puțin doi asteroizi din apropierea Pământului (NEA – Near Earth Asteroids) folosind imagini obținute timp de două nopți cu telescopul sud-coreean KASI 1,6 m 2×2 grade situat în Cerro Tololo Chile, mulțumită colaborării continue cu Prof. Eduardo Unda-Sanzana (membru EURONEAR, Universidad de Antofagasta, PI al propunerii KASI)!
Mai exact, doi asteroizi din apropierea Pământului au putut fi recuperați și publicați la scurt timp după descoperire (2023 XC8 de Dr. Marcel Popescu, ParaSOL PI, Institutul Astronomic al Academiei Române, și 2023 XP14 de Lucian Curelaru membru ParaSOL), un altul este în așteptarea publicării (n3c1093 de dr. Marian Predatu, Universitatea ASTROED din Craiova), în timp ce alte două detecții de urmărire (n3b1W01 de Ovidiu Vaduvescu și n6p3W06 de Lucian Curelaru) s-au pierdut, din păcate, din lipsă de telescoape sau colaboratori capabili să le recupereze.
În plus, au fost trimiși alți 9 posibili asteroizi NEA (detecții de una sau două nopți), iar unii au fost postați pe pagina MPC NEOCP, dar nu au putut fi recuperați sau vizați din cauza lipsei telescoapelor și vor trebui să aștepte date suplimentare în viitor de către MPC (Minor Planet Center).
Principalul dezvoltator de software al pipelinei ParaSOL este Mălin Stănescu,
programator la Continental Automotive din Timișoara, deținând două diplome de licență și master în Marea Britanie, astronom amator al Astroclubului București, colaborator EURONEAR din 2015 și membru ParaSOL în perioada 2022-2024!
Unele detecții au fost găsite sau confirmate de dr. Marian Predatu folosind software-ul Tycho Tracker al lui Daniel Parrott care a necesitat preprocesare ParaSOL ITP.
Imaginile ultimele 2+2 descoperiri NEA:
Publicații MPEC:
 
Recently the EURONEAR and ParaSOL projects (sponsored by UEFISCDI, Romania), have discovered at least two Near Earth Asteroids (NEAs) using only two nights survey images from the South Korean KASI 1.6m 2×2 sq.deg telescope located in Cerro Tololo Chile, thanks to continuing collaboration with Prof. Eduardo Unda-Sanzana (EURONEAR member, Universidad de Antofagasta, PI of the KASI proposal)!
More exactly, two near Earth asteroids could be recovered and published soon after discovery (2023 XC8 by Dr. Marcel Popescu, ParaSOL PI, the Astronomical Institute of the Romanian Academy, and 2023 XP14 by Lucian Curelaru ParaSOL member), another is waiting publication (n3c1093 by Dr. Marian Predatu, ASTROED University of Craiova), while other two trailing detections (n3b1W01 by Ovidiu Vaduvescu and n6p3W06 by Lucian Curelaru) were unfortunately lost due to lack of telescopes or collaborators able to recover them.
Additionally, other 9 possible NEA asteroids (one or two night detections) were submitted and some got posted on the MPC NEOCP page, but could not be recovered or aimed due to lack of telescopes, and will need to wait future pairing by MPC.
The main software developer of the ParaSOL pipeline is Malin Stanescu, computer programmer at Continental Automotive in Timisoara, holding two BSc and MSc degrees in the UK, amateur astronomer of the Bucharest Astroclub, EURONEAR collaborator since 2015, and ParaSOL member between 2022-2024!

Some detections were found or confirmed by Dr. Marian Predatu using the

Tycho Tracker software of Daniel Parrott which needed ParaSOL ITP pre-processing.
Images last 2+2 NEA discoveries:
MINORPLANETCENTER.NET
www.minorplanetcenter.net

1 Comment

  1. Danutzi spune:

    Impresionant! Felicitări ECHIPEI!!!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *