Nebuloasa Carina de Bogdan Stanciu

Centaurus A – NGC 5128 sau Caldwell 77 de Cristian Suciu
17 iunie 2022
Nebuloasa LDN 1251 de Daniel Berteșteanu
27 iunie 2022

Nebuloasa Carina de Bogdan Stanciu

RO

Nebuloasa Carina (cunoscută și ca nebuloasa Eta Carinae, Marea Nebuloasă Carina sau NGC 3372) este un mare complex de nebuloase strălucitoare și întunecate aflat în constelația Carina, în brațul galactic Carina-Sagittarius, la aprox. 8500 ani-lumină de Pământ.

Asociat acestei nebuloase găsim numeroase roiuri deschise, bogate în stele de tip spectral O și Wolf-Rayet, majoritatea foarte tinere (milioane de ani). În unul din aceste roiuri – Trumpler 16 – găsim cea mai luminoasă stea din galaxie detectată până acum: Wolf-Rayet 25.

Nebuloasa Carina este una din cele mai întinse nebuloase difuze de pe cer, fiind de aprox. 4 ori mai mare decât nebuloasa Orion ca dimensiuni aparente.

Vedeta” acestei nebuloase este însă sistemul Eta Carinae, format din 2 stele (A și B) a căror luminozitate combinată este de 5 milioane de ori mai mare decât cea a Soarelui. Eta Carinae A este o stea de tip LBV (Luminous Blue Variable), cu variații neregulate de temperatură și luminozitate, în timp ce despre Eta Carinae B se știe doar că este o stea masivă, fierbinte, cel mai probabil de clasă spectrală O. Masa totală a întregului sistem scade treptat, ca urmare a luminozității intense și a episoadelor eruptive. Acest sistem este înconjurat de faimoasa nebuloasă Homunculus, formată ca urmare a unei erupții masive petrecută la mijlocul sec. 19. Aceasta este formată din gaze și praf condensat. Homunculus are doi lobi aproximativ simetrici dar și urme ale altor erupții petrecute ulterior.

Date tehnice:

Telescop: SLOOH Chile 2 Wide-Field telescope – CDK 17”, distanța focală 2938 mm (f / 6,8)

Camera: FLI Proline PL16803 Monochrome CCD Camera

Nr. cadre: 61 x 50 sec (luminanță) + 61 x 20 sec (pentru fiecare din canalele R, G și B)

Procesare: PixInsight

Text și Foto de Bogdan Stanciu

EN

The Carina Nebula (also known as the Eta Carinae Nebula, the Great Carina Nebula or NGC 3372) is a large, complex area of bright and dark nebulosity in the constellation Carina, and it is located in the Carina–Sagittarius Arm. The nebula is approximately 8,500 light-years from Earth.

The nebula has within its boundaries several open clusters, rich in O type and Wolf-Rayet type stars, most of them very young (millions of years). Within one of these clusters – Trumpler 16 – we find the brightest star in our galaxy detected so far – Wolf-Rayet 25.

The Carina Nebula is one of the largest diffuse nebulae in our skies, having an apparent size of more than 4 times larger than the Orion nebula.

The “star” of this nebula is the Eta Carinae system, composed of 2 stars (A and B) with a combined luminosity of over 5 million times higher than the Sun’s. Eta Carinae A is a LBV (Luminous Blue Variable) type star, with irregular temperature and luminosity variations, while Eta Carinae B is thought to be a massive, hot star, most likely an O type spectral type star. The total mass of the system is gradually decreasing due to the past eruptions and the high luminosity. The system is also surrounded by the famous Homunculus Nebula, formed after the mid 19th century massive eruption. This nebula is composed if gas and condensed dust, and it has two symmetrical lobes, but also signs from newer eruptions.

Technical data:

Telescope: SLOOH Chile 2 Wide-Field telescope – CDK 17”, focal length 2938 mm (f / 6,8)

Camera: FLI Proline PL16803 Monochrome CCD Camera

No. frames: 61 x 50 sec (light) + 61 x 20 sec (for each of the R, G and B channels)

Processing: PixInsight

Text and Photo by Bogdan Stanciu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *